Klub działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 12:00
Istnieje możliwość dokupienia zajęć dodatkowych w godz. 12.00 do 14.00

Artystyczne Centrum Malucha RAMADKA jest przeznaczone dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat, które nie znalazły miejsca w przedszkolu. W kameralnej grupie dzieci przyzwyczajają się do przebywania
z rówieśnikami, uczą się współdziałania z innymi, doświadczają radości wspólnej zabawy podczas wielokierunkowych zajęć artystycznych.

Stosowane metody i formy pracy w klubie zapewniają dzieciom atrakcyjny, twórczy i aktywny
sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.

Artystyczne Centrum Malucha RAMADKA uczy samodzielności, kreatywności, otwartości na świat, uwrażliwia na sztukę.

Każdego dnia dzieci mają przerwę na posiłek, podczas której wspólnie spożywają przyniesione z domu śniadanie.


Zajęcia stałe w Centrum Malucha RAMADKA (odbywające się w godz. 8.00-12.00):


Zajęcia integracyjno-edukacyjne – podczas zabaw integracyjnych dzieci uczą się pokonywania trudności w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami; zabawy integracyjno-edukacyjne kształtują poczucie odpowiedzialności wynikające z relacji wzajemnego współdziałania i podejmowania decyzji. Umożliwiają nawiązanie więzi wewnątrz grupy, wytworzenie przyjaznej atmosfery oraz zdobywanie zaufania do rówieśników.

Zabawy edukacyjno-artystyczne –są bardzo istotnym elementem rozwijanym w procesie edukacyjnym
i wychowawczym. Zajęcia artystyczne sprawiają dzieciom osobistą satysfakcję oraz przyjemność, co ma wpływ na rozwój ich osobowości, ponieważ tworzenie czegoś samodzielnego jest źródłem ogromnego zadowolenia dzieci. Zabawy edukacyjno - artystyczne wzbogacają osobowość dziecka, uwrażliwiają na piękno, pomagają w radzeniu sobie ze stresem, uczą działania w grupie, pozwalają wyrażać emocje dzieci, a także pobudzają ich kreatywność.


Zajęcia teatralne – pełnią istotną rolę w procesie wychowawczym. Zajęcia teatralne pomagają kształtować cechy osobowości dzieci, takie jak: komunikatywność, umiejętność pracy w grupie, otwartość. Pomagają wzmacniać poczucie własnej wartości, wpływają na umiejętności wyrażania emocji, własnego zdania, rozwija kreatywności i twórczości. Zajęcia teatralne uwrażliwiają na piękno, rozbudzają
poczucie estetyki.

Muzyczno-rytmiczne – muzyka jest ważnym czynnikiem wpływającym na rozwój dziecka. Zajęcia muzyczno – rytmiczne rozwijają w stopniu elementarnym słuch, poczucie rytmu, pamięć i wyobraźnię muzyczną. Podczas zajęć dzieci poznają piękno muzyki, kształtowania harmonijnego rozwoju psychofizycznego ze szczególnym uwzględnieniem zdolności muzycznych, rozwijać dyspozycji ruchowo– słuchowo – głosowych. Wspólne śpiewanie piosenek i gra na instrumentach sprawią im niesamowitą radość.

Taneczno - ruchowe – podczas zajęć tanecznych zachęcamy dzieci przede wszystkim do nauki tańca grupowego i improwizacji ruchowej, a także innych form ekspresji, co w efekcie daje możliwość przeżycia przyjemności i radości ze wspólnej zabawy. Ruch jestśrodkiem ekspresji, który daje możliwość wyrażania siebie, swojej osobowości, nastroju i emocji, ruch z muzyką wprowadza element odprężenia, wyzwolenia z napięć, zaspokaja naturalną potrzebę ruchu dziecka.

Gimnastyka - gimnastyka z elementami akrobatyki, to ćwiczenia ogólnorozwojowe (wzmacniające, gibkościowe i rozciągające), mające na celu podnoszenie sprawności fizycznej i koordynacji
ruchowej. Wszechstronnie rozwijają wytrzymałość, zręczność oraz orientację przestrzenną. Pozytywnie wpływają na wzrost i rozwój dzieci, kształtując ich osobowość, odpowiedzialność oraz umiejętność współdziałania w grupie.

Plastyczno-manualne – zajęcia plastyczne mają ogromne znaczenie w rozwoju wyobraźni, kreatywności oraz spontaniczności dziecka. Wychowanie plastyczne pozwala na stymulowanie wyobraźni, wiary we własne siły, pobudza i rozwija umiejętność wypowiadania swojego osobistego stosunku do rzeczywistości. Rozwijają się także funkcje poznawcze: pamięć, myślenie
kreatywno-obrazowe oraz uwaga. 
Kreator stron www - szybka strona internetowa