PROGRAM

W Artystycznym Centrum Malucha RAMADKA realizowane są przede
wszystkim zajęcia artystyczne rozwijające samodzielność, a także zdolności
i
predyspozycje dzieci. Wszystko to w połącznieniu ze świetną zabawą i domową atmosferą.

Program obejmuje m.in:

- Zajęcia artystyczne, w tym: zajęcia taneczne, teatralne, muzyczno-rytmiczne, plastyczno-manualne i inne;

- Zajęcia edukacyjno-integracyjne;

- Zajęcia logorytmiczne;

- Zajęcia ruchowe;

- Gimnastyka;

- Zajęcia sensoryczne;


Codzienną pracę na zajęciach wzbogacamy o metody twórcze i nowatorskie m.in:

- Twórcze metody aktywności muzyczno – ruchowej – wg idei Carla Orffa (z wykorzystaniem
tęczowych instrumentów);

- System edukacji przez ruch – Doroty Dziamskiej;

- Metodę Dobrego Startu – Marty Bogdanowicz;

- Metodę Marii Montessori;

- Metodę swobodnej ekspresji Celestyna Freineta;

- Metodę Weroniki Sherborne;

*Wszystkie zajęcia prowadzone są według autorskiego programu.
.
Kreator stron www - szybka strona internetowa